Motion Math Wings, tafels en schatten

Deze mooie app van Motion Math laat de speler hoeveelheden met elkaar vergelijken op meer en minder. Aantallen worden weergegeven in een groepjesmodel, als getalsymbolen of als formele opgave. Tafels worden zo ook ondersteund met dit groepjesmodel, bijvoorbeeld 3 x 5 wordt getoond als 3 rijen van 5 blokjes. Bekijk hieronder het filmpje over deze app:

Doel:

 • Kinderen ontwikkelen oplossingsprocedures bij tafelsommen en schatten;
 • en leren vlot de tafels uit te rekenen en schattingen te maken.

Wings is een app van:
© Motion Math, 2012.

Wings logo

Weigh the World | lesideeën

Inleiding

Het lesidee bij de mooie app ‘Weigh the World’ dat hierna beschreven wordt, is vandaag ook gepubliceerd op Eduapp.nl. Het sluit aan bij een app van Alexandre Minard waarin het gewicht van allerlei voorwerpen, dieren en beroemde bouwwerken (hierna: items) centraal staat. Kinderen vergelijken en ordenen deze items op basis van hun gewicht. Ze maken voortdurend een schatting: hoe zwaar zal het ongeveer zijn en is dit lichter of zwaarder dan dat?

Er zijn drie spelmodi:
– start met een snelle game om munten te verdienen;
– een muntenspel waarbij een nieuw item geopend kan worden, of meer munten verdiend;
– zelf één van de zes games kiezen om munten te verdienen: balans waarbij gewichten aan de rechterkant gesleept moeten worden, om het gewicht van het item aan de linkerkant te bepalen; balans waarbij aangegeven moet worden welke kant het zwaarst is; quiz: selecteer het juiste gewicht; 7 items sorteren van licht naar zwaar in zes stappen; balans om vrij mee te experimenteren: sleep gewichten en items zelf naar de rechter- en linkerkant en vergelijk!

De speler wordt dus beloond met munten, waarmee meer items ‘gekocht’ kunnen worden.

Bij de derde spelmodus vindt je ook een overzicht van alle items, van licht tot zwaar. Door te tikken op een item, wordt de naam en het gewicht hiervan getoond.

NB. Stel allereerst de app in op (g)ram, zodat het past bij onze maat voor gewicht.

Een prachtige app om heerlijk te experimenteren met gewichten van items van ‘all over the world’.

De app is Engelstalig. Er is geen gesproken tekst. Veel afbeeldingen. Opdrachten worden in korte Engelstalige teksten weergegeven.

Bovenstaande in beeld:

Opdracht

Stel tijdens lessen aardrijkskunde, geschiedenis of rekenen eens de vraag: ‘Hoe zwaar schat je dat … is?’, ‘Weegt … meer of minder dan …?’ en ‘Als je …, … en … in volgorde zou moeten zetten van licht naar zwaar, welke volgorde is dat dan?’

Door dit soort vragen te stellen, leren kinderen na te denken over het gewicht van allerlei dingen, ook fictief, want hoe zwaar zal de aarde of de maan in het echt zijn? Bijna filosofisch…

Maak gebruik van een balans of weegschaal in de klas, laat kinderen eerst een schatting maken van het gewicht, of voorwerpen met elkaar vergelijken op basis van het gewicht. In de onderbouw komt dat neer op het voelen of wegen en inschatten of iets (heel) licht of (heel) zwaar is en of het (veel) lichter of (veel) zwaarder is dan andere voorwerpen. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke- en referentiematen. In de bovenbouw kan dit allemaal gekoppeld worden aan standaard maten, zoals gram, kilogram en ton.

Voordat deze app ingezet wordt, kunnen de verschillende items via het digibord getoond worden. Ga het gesprek aan over wat het is, hoe zwaar het ongeveer zal zijn en vergelijk het met een ander item. Het is ook mogelijk – via een schermafbeelding uit de app – alle items als losse plaatjes uit papier te knippen en deze op de juiste volgorde te laten leggen, van licht naar zwaar. Wanneer dit in tweetallen gebeurt, kunnen er mooie gesprekken ontstaan over het gewicht van ieder item.

Wanneer er echte gewichten onder handbereik zijn, kunnen de leerlingen die gebruiken als referentiemaat, voor een aantal items (niet als het gaat om een ton).

Voorbeeld:
Leerling A: “Ik denk dat dit boek 100 gram weegt.”
Leerling B: “Dat is zo zwaar” (en houdt het gewicht van 100 gram omhoog)
Leerling A: “Oh, dat is veel lichter. Het is vast iets van 250 gram.”

De app kan klassikaal, in tweetallen of individueel ingezet worden. Wie heeft als eerste alle items geopend? De score en het aantal goed opgeloste opgaven, zijn via het startscherm linksonder (symbool grafiek) te volgen.

Voorwaarden

 • Kennis van de app (alg. maar ook de symbolen) en bediening ervan. Hierbij kan de leerkracht goed begeleiden, vooral in de onderbouw.
 • Kennis van gewicht: wat is gewicht? Begrippen als licht, zwaar, lichter dan, zwaarder dan kennen en kunnen toepassen.
 • Kunnen sorteren, ordenen van licht naar zwaar.
 • Een schatting kunnen maken van het gewicht (of het kunnen vergelijken op licht/zwaar) van alledaagse dingen: een appel, een sleutel, een kat, enz.
 • Algemene ontwikkeling: het is leuk als je weet wat de items voorstellen: het vrijheidsbeeld, een dinosaurus, de Eiffeltoren, de piramide van Giza en de aarde.
 • Kunnen samenwerken (overleggen, nadenken) met mede-leerlingen.

Stappenplan

 1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
 2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving.
 3. Lees verder bij de opdracht. Het is geen uitgewerkte les van A tot Z, maar het zijn aanknopingspunten om de inhoud van een les zelf verder uit te werken.

Leerdoel

Kerndoel 33:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
– groep 1 t/m 4 maakt gebruik van de afbeeldingen van de items; zij kennen de balans die in de klas wordt ingezet en werken veelal met natuurlijke maten;
– groep 4/5: deze app maakt gebruik van afbeeldingen en gewichten per item. Beide worden weergegeven (geen instellingsmogelijkheid) en afhankelijk van het niveau van de leerling maakt hij/zij er wel of geen gebruik van;
– groep 5 t/m 8 (e.v.) maakt gebruik van de afbeeldingen én het gewicht (in gram, kilogram of ton) van de items.

Tip voor thuis

Voor ouders: speel dit eens samen met je kind(eren). Denk samen na over het gewicht van de items, ook leuk voor volwassenen. Want, hoeveel weegt een zappelin, dinosaurus of olifant eigenlijk? En als je er nu twee van in de balans legt, met hoeveel en welke items breng je de balans dan weer in evenwicht? Veel plezier!

Weigh the world applogo

Justy en Tappy | #gratis apps van The Molly Corporation

Inleiding

Justy en Tappy staan te trappelen om deel uit te maken van het rekenonderwijs. Ze zijn gratis (zonder in-app aankopen en reclame), hebben veel mogelijkheden als het gaat om de weergave in cijfers, binaire getallen, Romeinse cijfers en digitale tijden en zijn bovendien eenvoudig in gebruik en lay-out.

Justy: er worden twee of meer (is in te stellen) cijfers getoond in een rooster van 3 tot 6 rijen en kolommen. Zo snel mogelijk kiest de speler daarvan het cijfer met de minste waarde. Voorbeeld: in beeld staan de cijfers 3, 6 en 11. Het cijfer 3 moet worden aangetikt. Lukt dat, dan verschijnen er weer nieuwe cijfers in beeld. Het puntenaantal van de drie beste scores wordt bijgehouden.

Tappy: er worden 9 tot 36 getallen getoond, waarbij het de kunst is deze zo snel mogelijk aan te tikken, van klein naar groot. Deze getallen kunnen ook weer binair zijn, of als breuk worden weergegeven, enz.

Instelmogelijkheden:

 • Niveau: 1 tot 9 (alleen Justy)
 • Kolommen: 3 tot 6 (alleen bij Tappy)
 • Rijen: 3 tot 6 (alleen bij Tappy)
 • Weergave: Cijfers, Binair, Octaal, Hexadecimaal, Alfabet, Romeinse cijfers, Breuken, Duim en Tijd
 • Factor: Willekeurig of 1 tot 16
 • Breuknoemer: Willekeurig of 1 tot 16 (alleen bij Tappy)
 • Verder: Opties, Kleuren en Taal
 • De scores zijn in te zien in het Menu onder Resultaten. Deze zijn ook te wissen.

Aansluiting rekenonderwijs

Beide apps sluiten aan bij het rekendomein ‘Getallen’: het oefenen van de telrij, de waarde van getallen snel kunnen bepalen op meer/minder. In het begin alleen bij hele getallen, later ook bij breuken. Een opdracht die vooraf kan gaan aan het spelen van deze apps: gebruik getalkaartjes en laat leerlingen die op de juiste volgorde (van klein naar groot) leggen. Je zou ze ook kunnen ophangen aan een lijn, zodat de koppeling naar de getallenlijn helder wordt.

Deze apps maken geen gebruik van een leidende context, wel van een spelelement en tijdsdruk. De tijdsdruk is niet in te stellen, het spel is afgelopen als de tijd voorbij is. Hoeveel tijd er nog is merkt de speler vanzelf, of hij geeft een verkeerd antwoord en beëindigd daarmee het spel. Het is heel eenvoudig om opnieuw te beginnen en het verbeteren van je eigen tijd is een doel op zich. Als feedback op foute antwoorden wordt het getal rood. Bij Justy is het spel daarmee afgelopen, bij Tappy kan je doorgaan en heeft het invloed op de score. De moeilijkheidsgraad kan aangepast worden door het aantal rijen en kolommen te kiezen, het aantal cijfers of de cijfers te veranderen in bijvoorbeeld Romeinse, binaire, hexadecimale, breuken of digitale tijden. Per onderdeel worden de beste scores geregistreerd in de app zelf.

Als we kijken naar het niveau van handelen bij het spelen van deze apps, zien we dat de leerling hier vooral bezig is op het hoogste niveau: formeel rekenen. Waarbij er geen bewerkingen gemaakt worden, maar alleen de volgorde of het vergelijken op meer/minder geoefend wordt. Eigenlijk wordt er niets uitgerekend, maar is deze leerstof voorwaarde voor het leren van de basisvaardigheden. Leerlingen kunnen met deze app oefenen vanaf groep 3. Andere instellingen sluiten aan bij nieuwe leerstof, zoals de breuken. Het niveau van handelen blijft gelijk, maar met deze instellingen is de app dan geschikt vanaf het moment dat leerlingen begrijpen wat een breuk is, hoe en waarom het als breuk geschreven wordt, waar de teller en noemer voor staan en ze verschillende breuken op een getallenlijn kunnen plaatsen.

Wat deze games aantrekkelijk maakt voor kinderen is het kunnen verbeteren van de scores, zelf de moeilijkheidsgraad kunnen instellen en het werken onder tijdsdruk (dit laatste geldt niet voor alle kinderen). Kinderen willen weten hoe ze zo snel mogelijk het spel kunnen uitspelen, met een zo hoog mogelijke score. Bij de weergave in breuken komt dat neer op het willen begrijpen of weten waarom de ene breuk groter is dan de andere. Hoe kan je dat aan de teller en noemer zien en hoe kan je breuken snel vergelijken? Daar komen ze gaandeweg het spelen achter.

Conclusie

Tappy en Justy kunnen hun weg vinden in het rekenonderwijs vanaf groep 3 tot groep 8 (en verder). Ze sluiten aan bij het rekendomein ‘Getallen’, het kennen van de telrij, de vaste volgorde van getallen, het kennen van de waarde van getallen, het kunnen vergelijken van getallen op meer/minder. Het zijn games die je op papier niet kunt spelen, met name de tijdsdruk en de registratie van scores geven deze apps hun meerwaarde ten opzichte van rekenen op papier. Er is geen adaptieve feedback, maar dat is ook niet nodig op dit niveau van formeel handelen. De speler leert steeds beter slim te spelen en verbetert daarmee zijn snelheid en scores. Veel plezier met Tappy en Justy!

Justy app

Tappy app

Sorteren, tellen, vergelijken en ordenen

De rekenapp ‘Candy Count Advanced‘ is een eenvoudige app waarmee kinderen aan de hand van vrolijk gekleurde snoepjes leren:

sorteren op kleur;
– kleine hoeveelheden (aantal is in te stellen) te tellen;
vergelijken op meer en minder, meest en minst;
– vier verschillende getallen te ordenen van klein naar groot.

Het is een rekenapp die van begin tot eind doorlopen kan worden. De speler wordt aan de hand meegenomen door de hele app. De vragen worden gesteld in het Engels en zullen door de leerkracht vertaald moeten worden (doorgaans). Ik denk dat dit een mooie app is om eens klassikaal of in een groepje met de kinderen te spelen. Het is goed mogelijk tussendoor instructie te geven over het sorteren, tellen, vergelijken en ordenen van de hoeveelheden en getallen.

Het is zeker de moeite waard deze app te downloaden, ook omdat deze rekenapp nu vanwege een update €0,79 kost in plaats van €2,59.

Veel rekenplezier!

20120912-213320.jpg