Woensdag Wappdag 12 december

Zet de klokZet de klok

Het aftellen is alweer begonnen. De deurtjes van de adventskalenders zijn al bijna voor de helft opengemaakt. Nog even en dan is het jaar 2012 weer voorbij.

Tijd is belangrijk en dat hebben kinderen al snel door. Ze weten precies wat papa of mama bedoelt met: “Even opschieten, anders komen we te laat” en “doe maar rustig aan, we hebben alle tijd.”

Leren klokkijken vraagt ook de nodige tijd van kinderen. In de groepen 3 en 4 is er veel aandacht voor het leren klokkijken in de rekenlessen. De analoge klok wordt geïntroduceerd als een hulpmiddel waarmee we de tijd kunnen vaststellen. De klok vertelt ons hoe laat het is. Kinderen oefenen in het aflezen en aangeven van de hele en halve uren op de analoge klok. Later komen daar de kwartieren en minuten bij.

Er zijn meerdere rekenapps waarmee kinderen het leren klokkijken kunnen oefenen. Vandaag staat ‘Zet de klok – klokkijken‘ centraal.

Deze rekenapp bestaat uit twee onderdelen die elk uit drie niveaus bestaan:

 1. Zet de klok:
  Niveau 1: de klok op hele uren leren zetten, bijv. ‘Zet de klok op drie uur (03:00).’
  Niveau 2: de klok per 15 minuten / kwartier leren zetten, bijv. ‘Zet de klok op kwart voor zes (05:45).’
  Niveau 3: de klok per 5 minuten leren zetten, bijv. ‘Zet de klok op twintig voor elf.’
 2. Klokkijken:
  Niveau 1: leren klokkijken per heel uur, bijv. ‘Welke klok staat op elf uur (11:00)?
  Niveau 2: leren klokkijken per 15 minuten / kwartier, bijv. ‘Welke klok staat op kwart over zes (06:15)?
  Niveau 3: leren klokkijken per 5 minuten, bijv. ‘Welke klok staat op twintig over twaalf (12:20)?

De digitale tijden staan er dus elke keer bij. De vragen die hierboven als voorbeelden zijn genoemd, staan ook uitgeschreven bovenaan in beeld en worden telkens hardop uitgesproken.

Bij het zetten van de klok kan de speler met zijn vingers de wijzers goed zetten. Het volstaat om alleen de korte wijzer te verplaatsen. De lange wijzer draait mee. Het is ook mogelijk om beide wijzers te verplaatsen.

Bij het onderdeel klokkijken gaat het om multiple choice vragen. De vraag wordt gesteld en de speler mag een keuze maken uit vier klokken. Eén van de vier klokken staat op de juiste tijd. Wijst de speler de juiste klok aan, dan volgt er applaus. Om naar een volgende vraag te gaan, moet de speler zelf op een button tikken.

In de klas: onderdeel 1 kan individueel of in tweetallen gebruikt worden bij het leren klokkijken. Onderdeel 2 kan ook op het digibord: welke klok geeft de juiste tijd aan? En kan op die manier onderdeel uitmaken van de (verlengde) instructie. Dit onderdeel kan ook delen van de methode vervangen. Gaan er opgaven over het aflezen van tijd, dan kunnen die (deels) vervangen worden door deze rekenapp.

Tip voor ontwikkelaars Frank Guchelaar & Arnoud Homan:  De klok kan alleen gezet worden aan de hand van opdrachten. De leerkracht zal er ook bij gebaat zijn als de klok te zetten is op de tijd die hij/zij zelf wil gebruiken in de rekenles. Daarnaast is het uitbreiden van de inhoud van de app gewenst: het oefenen van digitale tijden, ook in combinatie met analoge tijden.

Prijs: €0,89

Dan is het nu tijd om jullie allemaal alvast hele mooie feestdagen te wensen!

Na de kerstvakantie is het weer tijd (en heb ik weer tijd) voor de volgende Rekenapps Wappdag.

Zet de klok - clockzoom

 

 

 

 

 

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?

Woensdag Wappdag 28 november

Week Planner for Kids

Kinderen stellen vaak vragen als: “Ga ik vandaag naar school?”, “Heb ik zwemles vanmiddag?” of “Hoeveel nachtjes slapen is het nog voordat we naar opa en oma gaan?” Als moeder stel ik ook regelmatig de vraag “Weet je welke dag het vandaag is?” aan mijn kleuter. We koppelen de dagen aan wekelijkse gebeurtenissen op die dagen, bijvoorbeeld aan de naam van de oppas. Door deze gebeurtenissen in een eenvoudige kalender te zetten, ontstaat er een mooi overzicht. Dat biedt houvast en zo kunnen we samen naar de dag en de week kijken. Twee vaders uit Amsterdam kregen ook dagelijks deze vragen en hebben hier iets op bedacht: Week Planner for Kids.

In het scherm staan de dagen van de week, met ieder een eigen kleur aangegeven. Klikt de speler op de naam van de dag, dan wordt de naam genoemd. Met icoontjes (met eigen geluidjes) die naar een dag gesleept kunnen worden, geeft de speler aan welke activiteiten er op die dag in de planning staan. Er kunnen ook eigen  afbeeldingen en tekeningen gebruikt worden als icoontje. De speler kan weericoontjes bij de dag slepen, om aan te geven welk weer het was of welk weer verwacht wordt. Was het een topdag, dan kan er een beloningsicoontje aan de dag worden toegevoegd. De dag en de datum van ‘vandaag’ staan aangegeven. De speler kan op deze manier een eigen weekagenda vormgeven, alleen of samen met anderen. De weekplanner kan door veel spelers tegelijk worden gebruikt, ieder kan zijn of haar eigen agenda maken. Ideaal voor gebruik in de klas.

Bron citaat: AppWijzer bij de rekenmethode Alles telt

Wat leren kinderen van deze rekenapp?

Kerndoel 33:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten,
zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

 • verkenning van de dagindeling in ochtend, middag, avond en nacht; en van de weekindeling in dagen;
 • besef van het verstrijken van tijd door gebeurtenissen in de tijd te ordenen en interpreteren;
 • verkenning van het type weekkalender;
 • verkenning van de kalender als een hulpmiddel waarop je kunt aflezen welke datum het is;
 • inoefening van volgorde van de namen van de dagen van de week;
 • oefenen van het werken met de kalender en met de indeling van de week in dagen.

Redenen genoeg om met de kinderen aan de slag te gaan met een weekkalender als Week Planner for Kids.

Screenshots staan op de website van Novitura.

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?