#ouderbetrokkenheid bij nieuw curriculum voor rekenen in VS

In het kader van ouderbetrokkenheid kan onderstaand voorbeeld ons vast inspireren. Ouders en leerlingen verkenden samen het nieuwe onderwijsprogramma, zodat deze ouders niet alleen op de hoogte werden gebracht van de veranderingen, maar ook direct betrokken werden door het meedoen aan wiskundige activiteiten.

Een ‘Family Engagement Math Night’ werd vorige week gehouden in basisscholen in Sturgis en Piemonte Valley.

“Let the Good Times Roll” was het thema bij Sturgis terwijl “Unlock the Mystery of Math” de titel was van het evenement in Piemonte. Whitewood Elementary houdt haar evenement deze week.

De aanwezige ouders werden betrokken en geïnformeerd bij het nieuwe curriculum, door deel te nemen aan wiskundige activiteiten en spelletjes. 

Het doel van dit evenement was om de ouders vertrouwd te maken met deze nieuwe wiskunde. Wanneer hun kinderen huiswerk en rekenspelletjes meenemen naar huis, begrijpen ze beter waarom dit anders is dan voorheen en zijn ze staat om een ​​aantal van de strategieën die ze geleerd hebben tijdens dit evenement te gebruiken.

De leerstof wordt gepresenteerd aan de hand van onderzoeken waardoor leerlingen belangrijke wiskundige ideeën ontdekken. Het gaat dan over optellen en aftrekken, meetkunde en breuken. Games vormen de spil van de wiskundeles in alle leerjaren. Door het spelen van games raken leerlingen vertrouwd met het getalsysteem en dit biedt geweldige mogelijkheden om het geleerde toe te passen. Het spelen van games stimuleert ook strategisch wiskundig denken en dwingt leerlingen problemen op de meest optimale manier op te lossen.

Bron: Sturgis Community.com (mét foto’s!)

Misschien kunnen we een soortgelijk evenement organiseren voor ouders in Nederland?

+ – x oefenen: van HomeworkSuperstar naar Tafelsoefenen.nu

Afgelopen maandag attendeerde Karim Amrani van Jibly.com mij op de lancering van een nieuw spel op internet. Jibly.com is er met dit spel in geslaagd op een verrassende, originele en doeltreffende manier kinderen te motiveren bij het leren automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden.

Menu van www.tafelsoefenen.nu
Menu van http://www.tafelsoefenen.nu

Karim Amrani:

Een experimenteel spel genaamd HomeworkSuperstar, ging de uitdaging aan om het oefenen van rekensommetjes speels aan te pakken. Het doel was om saaie werkbladen te vervangen door games. Al snel werd het spel gespeeld door meer dan 50.000 personen en gebruikten docenten het in hun lessen. Sommigen gaven het spel zelfs mee als huiswerk! Op 13 januari is de nieuwe versie gelanceerd en gratis beschikbaar voor iedereen: www.tafelsoefenen.nu.

De rekenspelletjes helpen leerlingen met het oefenen van rekensommetjes (Tafels oefenen, plus en min sommen). De spellen zijn zo ontworpen dat de speler continu in beweging dient te blijven terwijl hij/zij de som oplost en het juiste antwoord pakt.

www.tafelsoefenen.nu is gratis beschikbaar en perfect in te zetten in jouw lessen. Doe er je voordeel mee!

Bekijk het volgende filmpje waarin dit alles nader wordt uitgelegd:

Doe mee, speel dit spel en geef je reactie hieronder. De meest waardevolle reactie wordt deze week beloond met een rekenapp naar keuze uit het bericht van 24 oktober 2012.

Tot volgende week!

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?