Woensdag Wappdag 10 oktober 2012

Op deze Wappdag een rekenapp die heel recentelijk is verschenen (13 september 2012):

The Adventures of Green & Yello

De omschrijving bij deze app in de Appstore, vertaald naar het Nederlands:

Deze rekenapp is een puzzel-game waarin alles draait om getallen. Het is een uitdaging om de hoogste score te halen. De speler baant zich een weg door de verschillende puzzels: Brickz, Number Balance en Math Machine. Green en Yello nemen de speler mee op avontuur. Het gaat niet alleen om het juiste antwoord, de score wordt ook bepaald door de tijd en het aantal stappen die de speler nodig heeft om de puzzel op te lossen. Deze Bazalt productie is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen rekenexperts en game designers. Het resultaat is een spel dat erop gericht is om de rekenvaardigheden van kinderen tussen de 6 en 12 jaar te verbeteren. Voor de constructie van de verschillende puzzels is gebruik gemaakt van strategieën zoals deze worden toegepast in het rekenonderwijs in Singapore. Echter, omdat niet alleen het goede antwoord telt, maar ook efficiëntie en snelheid een rol spelen, is dit spel heel uitdagend voor iedereen!

Een paar weken geleden werd ik via Twitter gevraagd naar mijn mening over deze rekenapp: Mijn eerste indrukken en ervaringen met deze app zijn positief. De vormgeving en muziek motiveerden me om ermee aan de slag te gaan. Ik herkende in het spel ‘Brickz’ meteen het idee van MAB-materiaal. Met eenheden, tientallen en honderdtallen een getal visualiseren. Leuk, dat rekendidactisch materiaal nu ook in een rekenapp is verwerkt. Leerlingen kunnen nu in de bovenbouw op een andere manier met dit materiaal aan de slag gaan. Ondanks mijn eerste enthousiasme over deze app, denk ik dat er een aantal dingen beter uitgewerkt moeten worden, wil deze app nog beter aansluiten bij het rekenonderwijs, zoals:

  • Brickz: De blokken vallen vanuit één punt naar beneden, boven op elkaar. Er kunnen niet oneindig veel blokken op elkaar geplaatst worden: er verschijnt een melding dat de speler blokken moet verplaatsen. Het zou beter zijn wanneer de blokken op een logische plaats vallen: honderdtallen bij elkaar, tientallen bij elkaar, eenheden bij elkaar. Dat zichtbaar wordt dat tien eenheden gelijk is aan één tiental, dat tien tientallen gelijk zijn aan één honderdtal, enzovoorts. Dat is ook de reden waarom MAB wordt ingezet bij rekenen. Het inzichtelijk maken van ons tientallig getallenstelsel;
  • Number Balance: Getallen worden als gewichten aan de balans (een schildpad onder een boomstam) gehangen. Nu heeft de afstand van het gewicht ten opzichte van het middelpunt van de balans geen effect op de juiste oplossing. Bij een echte balans is dat natuurlijk wel het geval. Een 1 direct links van het middelpunt en een 1 meest rechts van het middelpunt: rechts is zwaarder;
  • Om een ‘probleem’ nogmaals te spelen, kan je op een ‘herhaalbutton’ tikken. In deze app verschijnt er dan een nieuw probleem, in plaats van hetzelfde probleem. Jammer, want als een probleem niet goed is opgelost en de leerkracht wil daarop instructie geven, dan is dat niet goed mogelijk.
  • Er zitten nog een paar bugs in de app: bij mij liep de app een paar keer vast.

Dit zijn zaken die een update verdienen. Los hiervan onderscheid deze rekenapp zich van talloze andere apps en zal hij veel leerlingen motiveren om goede oplossingen te bedenken voor de gegeven rekenproblemen. Op mijn vraag hoe deze app tot stand is gekomen, antwoordden de ontwikkelaars:

Om meerdere redenen. Allereerst natuurlijk omdat de we vanuit het HCO ervaring wilden opdoen met het ontwikkelen van een app. Daarnaast was het de bedoeling om een rekenapp te ontwikkelen die niet in de categorie “drill & practice” zou vallen, maar rekenen op een ontdekkende wijze zou aanbieden. Het avontuur van Green & Yello is daaruit ontstaan.

Omdat in het startscherm de namen ‘Bazalt’ en ‘Rekenwonders, de Singapore aanpak’ staan, vroeg ik naar de link tussen deze app en de rekenmethode ‘Rekenwonders’. Het antwoord:

Er is geen directe link met de methode Rekenwonders, maar in de app is wel rekening gehouden met de didaktiek van Singapore Math waar de methode Rekenwonders op gebaseerd is. In de app hebben we elementen uit de methode gevisualiseerd.

De eerste gebruikservaringen uit het basisonderwijs moeten nog komen. De ontwikkelaars hebben wel een tip voor ouders:

Laat de kinderen ontdekken en oplossingen bedenken, kijk wat kinderen doen.

En wat kinderen doen, is lang niet altijd hetzelfde als wat volwassenen doen. Wij kennen meer regels dan kinderen. Onze mening kan daardoor afwijken van die van kinderen. Gaat u met deze app aan de slag in het onderwijs? Mail dan uw ervaringen: wat doen uw leerlingen? Hoe spelen zij deze game? Uw bijdrage is ook deze week weer van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?