Sanoma lanceert Listr | presentatie

 

logo-klein_witf4f3f0_achtergrondtransparant kopieVan idee naar kant-en-klaar product

Listr is ontwikkeld door Sanoma Lab, de kweekvijver voor nieuwe ideeën. Ontwikkelaars Marie Louise Kok en Bas Verhoeven presenteerden op 26 augustus 2015 dit veelbelovende nieuwe product bij Sanoma in Hoofddorp.

Bas Verhoeven: “Het idee voor Listr is een jaar geleden ontstaan vanuit Clipscool en nu klaar én live.”

Marie Louise vertelt over Sanoma Lab, waar de lean start-up-methode wordt gehanteerd voor het uitrollen van nieuwe producten. Dat betekent: beginnen met een simpel prototype – in plaats van met een uitgewerkt plan – om een aanname te testen. Eric Ries is de grondlegger van deze methode, auteur van het boek The Lean Startup (2011).

Vanuit onderzoek onder gebruikers van Clipscool is het idee ontstaan voor Listr. Clipscool bestaat uit zo’n 300 korte instructiefilmpjes over rekenen en wiskunde voor BAO, VO en MBO. Humor, mensen in beeld of andere afleiding bleek na onderzoek onder leerlingen niet gewenst. Het zijn korte krachtige filmpjes voor de thuismarkt, maar wat bleek? Naast leerlingen maakten ook veel docenten gebruik van deze clips. Daarom werd de koers bij Sanoma Lab aangepast. Docenten misten een kapstok, een structuur en wilden de clipjes kunnen toevoegen aan eigen hun lessen. De filmpjes zijn nu ondergebracht in Listr, waar ze gecombineerd kunnen worden met ander lesmateriaal.

Clipscool is dus begonnen voor de thuismarkt. Om sneller verder te kunnen met je huiswerk. Een filmpje kan hoge opbrengsten hebben als het heel kort is, wanneer leerlingen merken dat ze sneller klaar zijn met hun huiswerk, en als het (ook) thuis ingezet kan worden. Deze filmpjes zijn overigens aanvullend op de docent en niet vervangend zoals bijvoorbeeld de wiskundeacademie.

iTunes voor onderwijsmaterialen

De docent blijft in Listr eigenaar van zijn eigen geüploade materiaal, voor zover dat van hem was. Listr blijft gratis, maar de content niet altijd.

Over het marketingmodel zijn de ontwikkelaars helder: het geld moet komen van commissies.

Wanneer uitgeverijen en ontwikkelaars materialen gaan aanbieden waarvoor betaald moet worden, ontvangt Listr een commissie. Listr wil een soort iTunes voor onderwijsmaterialen worden. Een sterke vergelijking.

screen-activity

Maken, delen en gebruiken

Listr biedt veel mogelijkheden om eigen leerlijsten te maken en je leerlingen te volgen. Het plaatsen van lesstof in je leerlijsten wordt eenvoudig door de mogelijkheid tot integratie van study cards, quizen en mindmaps van ExamTime, allerlei Google Drive bestanden, Vimeo, Prezi en het kunnen embedden van allerlei eigen en online materialen. De leerlijsten kunnen voorlopig op één niveau diep uitgewerkt worden en ze kunnen gedeeld worden met anderen.

Samen werken aan een leerlijst kan heel goed binnen dit platform.

De docent kan met één klik op een knop zien welke leerling wat met een leerlijst heeft gedaan. In dit overzicht wordt gewerkt met verschillende kleuren, die elk hun eigen betekenis hebben. De meting is wel wat oppervlakkig, omdat er alleen gemeten wordt of een pagina of element gezien is. Dat zegt natuurlijk niets over de mate waarin de leerling iets met de daarop aanwezige content heeft gedaan.
De privacy is tegenwoordig een heel belangrijk punt in het onderwijs. In Listr is die gewaarborgd, omdat een docent met zijn eigen leerlingen informatie mag uitwisselen. De docent deelt een leerlijst met leerlingen die hij zelf toegevoegd heeft. Hij bepaalt wie en wanneer het gezien mag worden.

Wanneer de iets innovatievere docenten binnen scholen en bovenschoolse samenwerkingsverbanden de motor worden op Listr, zullen vele collega’s kunnen volgen. Het is een laagdrempelige online omgeving en de verwachting is dat veel docenten hier snel mee aan de slag kunnen gaan en de voordelen zullen ervaren. Omdat het gratis is, kan iedere docent zelf beslissen het wel of niet te gaan gebruiken voor zijn onderwijs. Listr is overigens geen leerlingvolgsysteem, maar kan wel een aantal dingen meten op leerlingniveau. Het koppelen van een LVS aan Listr kan in de toekomst worden toegevoegd, waardoor ook het aanmaken van leerling-accounts sneller verloopt.

Droom

De droom van de ontwikkelaars is dat heel veel docenten Listr gaan gebruiken, uitgevers zich committeren, er veel gebruikers zijn, vooral ook internationaal. Dat leerstof wordt uitgewisseld over grenzen heen en dat het bedrijfsleven ook deel gaat nemen, zoals diverse leerplatformen van commerciële bedrijven.

Sanoma Lab: Listr schept orde in het woud van digitaal lesmateriaal en is altijd gratis.

screen

Lookalikes

Listr doet denken aan: Wikiwijs Maken, KlasCement en Eduapp.nl. In Wikiwijs Maken wordt gewerkt met het arrangeren van lesmateriaal. Vanuit Wikiwijs Maken klinken deze middag al snel de nodige complimenten.

De kracht en meerwaarde van Listr is de eenvoudige interface, de heldere terminologie en de flexibiliteit.

KlasCement – een netwerk van delende leerkrachten – is de Vlaamse variant op en voorloper van Wikiwijs:

De online omgeving van Listr deed mij qua vormgeving meteen aan Eduapp.nl denken. Daarnaast komt het idee van ‘delen’ bij beide sterk naar voren. Op Eduapp.nl delen leerkrachten en anderen hun kennis en ervaring  over educatieve apps, onder andere door lesideeën toe te voegen, apps te liken en lijsten of mensen te volgen. Beide platformen werken met lijsten.

Leerlijsten over rekenen

Listr biedt op dit moment voor het vakgebied Rekenen-Wiskunde gratis toegang tot zo’n 300 instructiefilmpjes van Clipscool. Filmpjes over onder andere cijferen, breuken, procenten, meten en meetkunde. Na het aanmaken van een account op Listr, kan Clipscool worden toegevoegd aan je profiel. Daarna kan je al deze instructiefilmpjes toevoegen aan je eigen content en gebruiken in je onderwijs. Een uitgebreide handleiding bij Listr is geschreven door Herman van Schie.

Klik hier voor het persbericht vanuit Sanoma.

Rekenruimte | een recensie

Inleiding

Rekenruimte is een gratis rekenapp van de wiskundemethode Getal & Ruimte, waarmee je de belangrijkste rekenvaardigheden leert automatiseren (figuur 1). De bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden toegepast op hele getallen, decimale getallen of breuken (figuur 2).

De leerling kan kiezen voor de afzonderlijke bewerkingen of voor een mix daarvan. De leerling krijgt telkens tien opdrachten aangeboden, waarbij voor hem duidelijk is wat hij oefent.

Decimale getallen en breuken

Met deze app kan de leerling ook kan oefenen met breuken en decimale getallen en vermenigvuldigen en delen worden hierbij automatisch getraind. Belangrijk, want in het Referentiekader (Meijerink, 2008) wordt dit genoemd bij het 2F-niveau.

De getallen bij ‘delen met decimale getallen’ zijn slim gekozen.  In figuur 3 wordt bijvoorbeeld 16,8 : 3 gevraagd.


Rekenruimte figuur 123

Deze opgave kan de leerling snel oplossen door gebruik te maken van splitsen èn tafelkennis. Immers 15 : 3 = 5 en dan blijft er 1,8 over; 18 : 3 = 6, dus 1,8 : 3 = 0,6. En dus 16,8 : 3 = 5,6. De meeste leerlingen zullen hiervoor een kladblaadje willen gebruiken.

Natuurlijk wil je op gegeven moment wel dat dat kladblaadje weggaat en de leerling deze bewerking op bijvoorbeeld de hierboven genoemde manier gaat uitrekenen, want dan leert hij echt hoofdrekenen.

De breuken worden door middel van de breukentoets ingevoerd. Dit moet de leerling even ontdekken. Eén keer klikken geeft de breukentoets. De tweede klik voor de teller, de leerling voert dan het getal in. Bij een volgende klik op de breukentoets kan de noemer ingevoerd worden (figuur 4).

Rekenruimte figuur 456

Score en feedback

Bij bijvoorbeeld optellen met hele getallen krijgt de leerling direct te zien (figuur 5) of hij de vraag goed (groen bolletje) of fout heeft (rood bolletje).

Bij breuken is het van belang dat de leerling de breuk vereenvoudigd. Doet hij dat niet dan geeft de app de feedback: ‘De breuk kan kleiner, probeer het nog eens!’ (figuur 6).

Heeft de leerling niet direct de meest vereenvoudigde vorm van de breuk gegeven dan wordt dit niet fout gerekend en kan de leerling de breuk opnieuw invoeren. De leerling moet dan bedenken: ‘ik moet met een heel getal beginnen en dan de breukentoets invoeren’ (figuur 7).

De score per blokje oefenvragen wordt bij de afronding van de tien vragen weergegeven. De niet goed gemaakte vraag komt dan terug in beeld, met het door de leerling gegeven antwoord (figuur 8).

De laatste en beste score wordt bijgehouden. De leerling kan zien welke onderwerpen hij al heeft geoefend, welke hij goed beheerst en welke hij nog niet geoefend heeft. De score kan ook gewist worden zodat de leerling opnieuw kan starten (figuur 9).

Rekenruimte figuur 789

Conclusie

Deze rekenapp is handig voor het automatiseren van rekenvaardigheden. Een leerling kan heel gericht oefenen. Deze app kan ingezet worden vanaf de basisschool tot het voortgezet onderwijs. Zelfs een Pabo-student kan deze app waarschijnlijk goed gebruiken.

Een verbeterpunt voor deze app: het zou mooi zijn als de leerling ook een keuze kan maken in het rekenen met tientallen of honderdtallen. Dat komt het automatiseringsproces van het rekenen vast ten goede. Een nieuwe uitdaging voor de ontwikkelaars van deze rekenapp.

Rekenruimte applogo

Justy en Tappy | #gratis apps van The Molly Corporation

Inleiding

Justy en Tappy staan te trappelen om deel uit te maken van het rekenonderwijs. Ze zijn gratis (zonder in-app aankopen en reclame), hebben veel mogelijkheden als het gaat om de weergave in cijfers, binaire getallen, Romeinse cijfers en digitale tijden en zijn bovendien eenvoudig in gebruik en lay-out.

Justy: er worden twee of meer (is in te stellen) cijfers getoond in een rooster van 3 tot 6 rijen en kolommen. Zo snel mogelijk kiest de speler daarvan het cijfer met de minste waarde. Voorbeeld: in beeld staan de cijfers 3, 6 en 11. Het cijfer 3 moet worden aangetikt. Lukt dat, dan verschijnen er weer nieuwe cijfers in beeld. Het puntenaantal van de drie beste scores wordt bijgehouden.

Tappy: er worden 9 tot 36 getallen getoond, waarbij het de kunst is deze zo snel mogelijk aan te tikken, van klein naar groot. Deze getallen kunnen ook weer binair zijn, of als breuk worden weergegeven, enz.

Instelmogelijkheden:

  • Niveau: 1 tot 9 (alleen Justy)
  • Kolommen: 3 tot 6 (alleen bij Tappy)
  • Rijen: 3 tot 6 (alleen bij Tappy)
  • Weergave: Cijfers, Binair, Octaal, Hexadecimaal, Alfabet, Romeinse cijfers, Breuken, Duim en Tijd
  • Factor: Willekeurig of 1 tot 16
  • Breuknoemer: Willekeurig of 1 tot 16 (alleen bij Tappy)
  • Verder: Opties, Kleuren en Taal
  • De scores zijn in te zien in het Menu onder Resultaten. Deze zijn ook te wissen.

Aansluiting rekenonderwijs

Beide apps sluiten aan bij het rekendomein ‘Getallen’: het oefenen van de telrij, de waarde van getallen snel kunnen bepalen op meer/minder. In het begin alleen bij hele getallen, later ook bij breuken. Een opdracht die vooraf kan gaan aan het spelen van deze apps: gebruik getalkaartjes en laat leerlingen die op de juiste volgorde (van klein naar groot) leggen. Je zou ze ook kunnen ophangen aan een lijn, zodat de koppeling naar de getallenlijn helder wordt.

Deze apps maken geen gebruik van een leidende context, wel van een spelelement en tijdsdruk. De tijdsdruk is niet in te stellen, het spel is afgelopen als de tijd voorbij is. Hoeveel tijd er nog is merkt de speler vanzelf, of hij geeft een verkeerd antwoord en beëindigd daarmee het spel. Het is heel eenvoudig om opnieuw te beginnen en het verbeteren van je eigen tijd is een doel op zich. Als feedback op foute antwoorden wordt het getal rood. Bij Justy is het spel daarmee afgelopen, bij Tappy kan je doorgaan en heeft het invloed op de score. De moeilijkheidsgraad kan aangepast worden door het aantal rijen en kolommen te kiezen, het aantal cijfers of de cijfers te veranderen in bijvoorbeeld Romeinse, binaire, hexadecimale, breuken of digitale tijden. Per onderdeel worden de beste scores geregistreerd in de app zelf.

Als we kijken naar het niveau van handelen bij het spelen van deze apps, zien we dat de leerling hier vooral bezig is op het hoogste niveau: formeel rekenen. Waarbij er geen bewerkingen gemaakt worden, maar alleen de volgorde of het vergelijken op meer/minder geoefend wordt. Eigenlijk wordt er niets uitgerekend, maar is deze leerstof voorwaarde voor het leren van de basisvaardigheden. Leerlingen kunnen met deze app oefenen vanaf groep 3. Andere instellingen sluiten aan bij nieuwe leerstof, zoals de breuken. Het niveau van handelen blijft gelijk, maar met deze instellingen is de app dan geschikt vanaf het moment dat leerlingen begrijpen wat een breuk is, hoe en waarom het als breuk geschreven wordt, waar de teller en noemer voor staan en ze verschillende breuken op een getallenlijn kunnen plaatsen.

Wat deze games aantrekkelijk maakt voor kinderen is het kunnen verbeteren van de scores, zelf de moeilijkheidsgraad kunnen instellen en het werken onder tijdsdruk (dit laatste geldt niet voor alle kinderen). Kinderen willen weten hoe ze zo snel mogelijk het spel kunnen uitspelen, met een zo hoog mogelijke score. Bij de weergave in breuken komt dat neer op het willen begrijpen of weten waarom de ene breuk groter is dan de andere. Hoe kan je dat aan de teller en noemer zien en hoe kan je breuken snel vergelijken? Daar komen ze gaandeweg het spelen achter.

Conclusie

Tappy en Justy kunnen hun weg vinden in het rekenonderwijs vanaf groep 3 tot groep 8 (en verder). Ze sluiten aan bij het rekendomein ‘Getallen’, het kennen van de telrij, de vaste volgorde van getallen, het kennen van de waarde van getallen, het kunnen vergelijken van getallen op meer/minder. Het zijn games die je op papier niet kunt spelen, met name de tijdsdruk en de registratie van scores geven deze apps hun meerwaarde ten opzichte van rekenen op papier. Er is geen adaptieve feedback, maar dat is ook niet nodig op dit niveau van formeel handelen. De speler leert steeds beter slim te spelen en verbetert daarmee zijn snelheid en scores. Veel plezier met Tappy en Justy!

Justy app

Tappy app

Nieuw: AppWijzer Aardrijkskunde bij De blauwe planeet

Naast de AppWijzers bij de methode Alles telt (rekenen), Natuniek (natuur, techniek en wetenschap) en Speurtocht (geschiedenis) heeft ThiemeMeulenhoff nu ook een AppWijzer bij hun aardrijkskundemethode De blauwe planeet uitgegeven. Daarmee is de serie AppWijzers voor de zaakvakken compleet.

In de AppWijzers vindt u een handig overzicht van alle apps die relevant zijn voor het vakgebied mét daarbij een korte omschrijving en meer informatie over de les of activiteit waar deze bij aansluit. In één oogopslag ziet u bovendien de prijs en de groep waar de app geschikt voor is.

De AppWijzer Aardrijkskunde bij De blauwe planeet biedt verschillende apps rondom de kerndoelen voor Aardrijkskunde.

Het grote voordeel van deze AppWijzers is dat ze scholen, leerkrachten en ouders meer zicht geven op apps van goede kwaliteit. Daarnaast zijn deze apps gekoppeld aan de methode en geeft het de leerkracht houvast bij het kiezen van een passende app bij een bepaalde les. De zaakvakken-AppWijzers geven bovendien aandacht aan kerndoelen of tijdvakken.

Klik hier voor de AppWijzer Geschiedenis bij de methode Speurtocht (gratis).

Klik hier voor de AppWijzer Natuur, Techniek & Wetenschap bij de methode NatuNiek (gratis).

Klik hier voor de AppWijzer Aardrijkskunde bij de methode De blauwe planeet (gratis).

Klik hier voor naar de AppWijzer bij de rekenmethode Alles telt (gratis) via de website van de Prinses Julianaschool in Rotterdam.

Langverwacht en nog gratis ook: SlateMath for Kids

Afgelopen zaterdag kreeg ik een mail van Shimon Schocken:

We are pleased to announce that we’ve just released the first app in our SlateMath Series, designed to support math education at the elementary school level. The released app prepares children for early age math at the kindergarten and first grade levels, and is available for free in the Apple app store in multiple language. Please download, play, and learn.

Langverwacht, en nu is er een eerste app. En, gratis! Iets wat veel leerkrachten zal aanspreken.

SlateMath K-1

SlateMath is gemaakt voor gebruik op school en thuis. Er is ook een speciale versie voor op school, waarbij de onderdelen van de app kunnen worden ingepast in de rekenlessen.

Shimon Schocken:

Our apps are compatible with the US Common Core Standard from the ground up, as well as with other international math education standards. They are designed for both school and home settings.

We are pleased to report that many teachers are interested in using SlateMath in their classes. We are now working on the SlateMath for Schools version, which is equipped with state of the art teaching aids optimized to help teachers use tablets in a classroom environment.

We believe that endearing math on children holds that key to help them develop into confident and competent thinkers. We are thrilled to play a role in this transition!

De onderdelen van deze app zijn gerubriceerd rond de grote wereldsteden. Stad voor stad leren kinderen rekenen. Deze app krijgt een vervolg, hij wordt beroemd in de (onderwijs)wereld, verwacht ik.

Bekijk de trailer om een goede indruk te krijgen van SlateMath for Kids en de onderliggende kenmerken waar SlateMath voor gaat en staat:

Laat je van je horen als je er iets mee hebt gedaan?

Nieuw! Gratis zaakvakken-AppWijzer

Naast de AppWijzer bij de methode Alles telt, heeft ThiemeMeulenhoff nu ook een AppWijzer voor de zaakvakken uitgegeven:

U vindt er een handig overzicht van alle apps die relevant zijn voor uw vakgebied mét daarbij een korte omschrijving en meer informatie over de les of activiteit waar deze bij aansluit. In één oogopslag ziet u bovendien de prijs en de groep waar de app geschikt voor is.

De AppWijzer Natuur, Techniek & Wetenschap bij de methode NatuNiek biedt in vijf thema’s verschillende apps, passend bij de methode NatuNiek van ThiemeMeulenhoff.

Binnenkort verschijnen er nog twee AppWijzers: één voor aardrijkskunde en één voor geschiedenis.

Het grote voordeel van deze AppWijzers is dat ze scholen, leerkrachten en ouders meer zicht geven op apps van goede kwaliteit. Daarnaast zijn deze apps gekoppeld aan de methode en geeft het de leerkracht houvast bij het kiezen van een passende app bij een bepaalde les. De zaakvakken-AppWijzer geeft bovendien aandacht aan de kerndoelen.

 

Klik hier voor de Appwijzer Natuur, Techniek & Wetenschap bij de methode NatuNiek (gratis).

Klik hier voor naar de AppWijzer bij de rekenmethode Alles telt (gratis) via de website van de Prinses Julianaschool in Rotterdam.

Veel plezier met deze AppWijzers en tot de volgende keer!

Martine

Rekenen met het rekenrek en een bijpassende rekenapp

Bij het rekenen tot 20 wordt het rekenrek gebruikt, ook in bijna alle rekenmethoden.
Wilt u eens (andere) digibord software proberen, testen en/of gebruiken voor klassikale instructie, dan is de rekenapp ‘Zwanzigerfeld für iPad‘ van Christian Urff een aanrader. In een veld van 20 vakjes in twee rijen van 10 kunt u met blauwe en rode fiches hoeveelheden weergeven. De rekensom staat eronder en een wit vlak kan verschoven worden naar een getal in de som of het antwoord, zie afbeelding 2-4 hieronder.
De optelling kan ook omgedraaid worden en de fiches kunnen worden weergegeven op 1 of 2 rijen in het twintigveld. Aanvullen tot 10, de sprong over het eerste tiental, verdubbelen en bijna verdubbelen en halveren, het gebruik van een rekenrek of deze rekenapp zorgt voor een beter begrip bij rekenen tot 20. Er worden geen oefeningen aangeboden, daardoor sluit het aan bij iedere optel- of aftreksom tot 20.

Bij de eerste publicatie van dit bericht was deze rekenapp net geüpdate en daarom voor korte tijd gratis. Dit is inmiddels niet meer zo. De prijs van deze app is €0,79. Bijna gratis dus. De titel heb ik aangepast van ‘… gratis rekenapp’ naar ‘… bijpassende rekenapp’.

Ook al is deze app van Duitse komaf, de taal is hier voor de leerlingen niet van belang. Zij maken alleen gebruik van de afbeeldingen en animaties. De leerkracht begrijpt de zes buttons onderaan al snel en kan ze moeiteloos toepassen.

Voor meer informatie over rekenen tot 20 verwijs ik u naar de Kennisbank Rekenen, rekenen in groep 3/4.

20120911-212531.jpg

20120911-212538.jpg

20120911-212544.jpg

20120911-212551.jpg