Sanoma lanceert Listr | presentatie

 

logo-klein_witf4f3f0_achtergrondtransparant kopieVan idee naar kant-en-klaar product

Listr is ontwikkeld door Sanoma Lab, de kweekvijver voor nieuwe ideeën. Ontwikkelaars Marie Louise Kok en Bas Verhoeven presenteerden op 26 augustus 2015 dit veelbelovende nieuwe product bij Sanoma in Hoofddorp.

Bas Verhoeven: “Het idee voor Listr is een jaar geleden ontstaan vanuit Clipscool en nu klaar én live.”

Marie Louise vertelt over Sanoma Lab, waar de lean start-up-methode wordt gehanteerd voor het uitrollen van nieuwe producten. Dat betekent: beginnen met een simpel prototype – in plaats van met een uitgewerkt plan – om een aanname te testen. Eric Ries is de grondlegger van deze methode, auteur van het boek The Lean Startup (2011).

Vanuit onderzoek onder gebruikers van Clipscool is het idee ontstaan voor Listr. Clipscool bestaat uit zo’n 300 korte instructiefilmpjes over rekenen en wiskunde voor BAO, VO en MBO. Humor, mensen in beeld of andere afleiding bleek na onderzoek onder leerlingen niet gewenst. Het zijn korte krachtige filmpjes voor de thuismarkt, maar wat bleek? Naast leerlingen maakten ook veel docenten gebruik van deze clips. Daarom werd de koers bij Sanoma Lab aangepast. Docenten misten een kapstok, een structuur en wilden de clipjes kunnen toevoegen aan eigen hun lessen. De filmpjes zijn nu ondergebracht in Listr, waar ze gecombineerd kunnen worden met ander lesmateriaal.

Clipscool is dus begonnen voor de thuismarkt. Om sneller verder te kunnen met je huiswerk. Een filmpje kan hoge opbrengsten hebben als het heel kort is, wanneer leerlingen merken dat ze sneller klaar zijn met hun huiswerk, en als het (ook) thuis ingezet kan worden. Deze filmpjes zijn overigens aanvullend op de docent en niet vervangend zoals bijvoorbeeld de wiskundeacademie.

iTunes voor onderwijsmaterialen

De docent blijft in Listr eigenaar van zijn eigen geüploade materiaal, voor zover dat van hem was. Listr blijft gratis, maar de content niet altijd.

Over het marketingmodel zijn de ontwikkelaars helder: het geld moet komen van commissies.

Wanneer uitgeverijen en ontwikkelaars materialen gaan aanbieden waarvoor betaald moet worden, ontvangt Listr een commissie. Listr wil een soort iTunes voor onderwijsmaterialen worden. Een sterke vergelijking.

screen-activity

Maken, delen en gebruiken

Listr biedt veel mogelijkheden om eigen leerlijsten te maken en je leerlingen te volgen. Het plaatsen van lesstof in je leerlijsten wordt eenvoudig door de mogelijkheid tot integratie van study cards, quizen en mindmaps van ExamTime, allerlei Google Drive bestanden, Vimeo, Prezi en het kunnen embedden van allerlei eigen en online materialen. De leerlijsten kunnen voorlopig op één niveau diep uitgewerkt worden en ze kunnen gedeeld worden met anderen.

Samen werken aan een leerlijst kan heel goed binnen dit platform.

De docent kan met één klik op een knop zien welke leerling wat met een leerlijst heeft gedaan. In dit overzicht wordt gewerkt met verschillende kleuren, die elk hun eigen betekenis hebben. De meting is wel wat oppervlakkig, omdat er alleen gemeten wordt of een pagina of element gezien is. Dat zegt natuurlijk niets over de mate waarin de leerling iets met de daarop aanwezige content heeft gedaan.
De privacy is tegenwoordig een heel belangrijk punt in het onderwijs. In Listr is die gewaarborgd, omdat een docent met zijn eigen leerlingen informatie mag uitwisselen. De docent deelt een leerlijst met leerlingen die hij zelf toegevoegd heeft. Hij bepaalt wie en wanneer het gezien mag worden.

Wanneer de iets innovatievere docenten binnen scholen en bovenschoolse samenwerkingsverbanden de motor worden op Listr, zullen vele collega’s kunnen volgen. Het is een laagdrempelige online omgeving en de verwachting is dat veel docenten hier snel mee aan de slag kunnen gaan en de voordelen zullen ervaren. Omdat het gratis is, kan iedere docent zelf beslissen het wel of niet te gaan gebruiken voor zijn onderwijs. Listr is overigens geen leerlingvolgsysteem, maar kan wel een aantal dingen meten op leerlingniveau. Het koppelen van een LVS aan Listr kan in de toekomst worden toegevoegd, waardoor ook het aanmaken van leerling-accounts sneller verloopt.

Droom

De droom van de ontwikkelaars is dat heel veel docenten Listr gaan gebruiken, uitgevers zich committeren, er veel gebruikers zijn, vooral ook internationaal. Dat leerstof wordt uitgewisseld over grenzen heen en dat het bedrijfsleven ook deel gaat nemen, zoals diverse leerplatformen van commerciële bedrijven.

Sanoma Lab: Listr schept orde in het woud van digitaal lesmateriaal en is altijd gratis.

screen

Lookalikes

Listr doet denken aan: Wikiwijs Maken, KlasCement en Eduapp.nl. In Wikiwijs Maken wordt gewerkt met het arrangeren van lesmateriaal. Vanuit Wikiwijs Maken klinken deze middag al snel de nodige complimenten.

De kracht en meerwaarde van Listr is de eenvoudige interface, de heldere terminologie en de flexibiliteit.

KlasCement – een netwerk van delende leerkrachten – is de Vlaamse variant op en voorloper van Wikiwijs:

De online omgeving van Listr deed mij qua vormgeving meteen aan Eduapp.nl denken. Daarnaast komt het idee van ‘delen’ bij beide sterk naar voren. Op Eduapp.nl delen leerkrachten en anderen hun kennis en ervaring  over educatieve apps, onder andere door lesideeën toe te voegen, apps te liken en lijsten of mensen te volgen. Beide platformen werken met lijsten.

Leerlijsten over rekenen

Listr biedt op dit moment voor het vakgebied Rekenen-Wiskunde gratis toegang tot zo’n 300 instructiefilmpjes van Clipscool. Filmpjes over onder andere cijferen, breuken, procenten, meten en meetkunde. Na het aanmaken van een account op Listr, kan Clipscool worden toegevoegd aan je profiel. Daarna kan je al deze instructiefilmpjes toevoegen aan je eigen content en gebruiken in je onderwijs. Een uitgebreide handleiding bij Listr is geschreven door Herman van Schie.

Klik hier voor het persbericht vanuit Sanoma.

Optellen en aftrekken aan de hand van #bussommen

Inleiding

Op 4 oktober 2013 kwam de app ‘Bussommen’ van Henk Jurriens uit in de AppStore. Ik keek ernaar uit, want een app met zo’n titel doet direct denken aan het werken met het busmodel bij rekenen in groep 3. Jurriens heeft mij gevraagd een review te schrijven en ik heb als eerste een lesidee op Eduapp.nl geplaatst. Dit lesidee staat ook hieronder, mét afbeeldingen erbij die het idee nog duidelijker maken.

In eerste instantie was ik niet positief over deze app. Deze app moet echt ingebed worden in de opbouw die er in de didactiek zit als er gewerkt wordt met het busmodel. Het kan onderdeel uitmaken van de realistische rekendidactiek in groep 3, maar het busmodel niet vervangen. Voor de meeste kinderen in groep 2 is deze app zeker nog niet geschikt. Het lesidee geeft dan ook precies aan waar de app ingezet kan worden en op welke manier. Onderaan deze blogpost zal ik nog een aantal verbeterpunten op een rijtje zetten, voor een volgende update. Die is mijns inziens wel noodzakelijk om er een waardevolle app van te maken, die een aanwinst is voor het onderwijs in met name groep 3.

Lesidee

Beschrijving van de app

Deze app bestaat uit drie onderdelen (figuur 1):

 1. optellen (figuur 4)
 2. aftrekken (figuur 5)
 3. een mix van beide (figuur 6)

Het niveau is in te stellen van makkelijk naar moeilijk: op een schaallijn van links sommen t/m 6 tot rechts sommen t/m 20.

Voor de leerkracht en ouder is er een hulpscherm met korte uitleg over de context van de bussommen (figuur 2).

131016 app bussommen 123

Links in beeld: een tekening van een gele bus met een getal (als cijfersymbool) in een witte cirkel erop. Daaronder de woorden ‘uit’ en ‘in’. Onder deze woorden een aantal poppetjes die laten zien hoeveel in- en uitstappende kinderen er zijn in de opgave. Bij meer dan vier in- of uitstappende poppetjes, worden ze in rijen van 4 getoond. Bij 11 poppetjes betekent dat 2 rijen van 4 poppetjes en daaronder nog 3. Goed om even bij stil te staan; rekenmethodes werken met de 5-structuur. Nu zijn het geen ‘groepjes’ van 5, maar van 4. Drie rijen van 4 = 4 + 4 + 4 = 3 x 4 = 12. Een mooie opstap naar vermenigvuldigen.

Rechts in beeld: bovenaan: ‘score: goed / fout’, daaronder het antwoordveld met de ‘toetsen’ 1 t/m 9 en 0, waarbij 1, 2 en 3 bovenaan staan en de 0 onderaan. Met een kruisje kan je het antwoord wissen en met de gele pijl rechtsonder in beeld bevestig je het ingevulde antwoord en ga je door naar de volgende opgave.

De feedback (figuur 3) krijg je na een serie sommen (de lengte loopt iets op als het niveau omhoog gaat) en bestaat uit een uitleg van het goede antwoord, bijv. ‘Vraag 1 is fout (12), het is 3 + 11 – 1 = 13’.

app bussommen figuur 456

Opdracht

Maak de bussommen voor optellen, aftrekken of beide. Bij de keuze voor optelsommen, krijg je alleen optelsommen: er stappen alleen kinderen in de bus. Bij de keuze voor aftreksommen, stappen er alleen kinderen uit de bus. Pas bij de gemengde sommen wordt het ingewikkelder: er stappen kinderen uit en in. Het vergelijken van het aantal in- en uitstappende kinderen kan helpen in het oplossen van de bussom. Je kan ze tegen elkaar wegstrepen (in gedachten), let op dat je dan wel rekening houdt met welke kinderen instappen en welke uitstappen.

 1. Kijk goed naar het getal dat op de bus staat.
 2. Wat betekent dit getal? -> aantal kinderen in de bus.
 3. Hoeveel kinderen staan bij de halte te wachten en willen instappen?
 4. Deze kinderen stappen nu in. Omdat hier helaas geen animatie voor is in de app, laat je de leerling hier werken met de echte materialen.
 5. De bus rijdt verder. Hoeveel kinderen rijden er mee? Of: hoeveel kinderen zitten er nu in de bus?
 6. Tik het aantal kinderen dat nu in de bus zit, hier in. Zie je het antwoord? Klopt dat? Tik dan op het gele pijltje. Kijk je hebt het antwoord goed!

Bovenstaande kan je natuurlijk aanpassen aan het niveau van het kind en je eigen stijl. Na een paar opgaven, is er waarschijnlijk ook minder begeleiding nodig. Bij aftreksommen stappen de kinderen uit, bij gemengde sommen moet je de instructie uitbreiden. Kijk vooral goed naar hoe het kind reageert: begrijpt hij/zij de context goed? Lukt het met echte materialen wel, maar in de app niet? Speel het dan nog een keer gecombineerd en ga na waar het probleem ligt. Stel het niveau in het begin niet te moeilijk in. Het kind moet het principe en de manier van werken eerst goed beheersen.
Let ook op de uitleg die volgt na een serie opgaven. Alles goed is geen uitleg, maar vanaf 1 fout, wel. Probeer zelf te herleiden hoe de foute antwoorden zijn ontstaan. Maak zonodig een schermafbeelding (homebutton en resetknop tegelijk ingedrukt houden) of laat de leerling dit doen na het maken van een serie bussommen.

Voorwaarden

 • Kennis van de app en bediening ervan;
 • Woorden kunnen lezen en begrijpen: ‘makkelijk’, ‘moeilijk, ‘uit’, ‘in’, ‘score’, ‘goed’ en ‘fout’;
 • Symbolen kunnen lezen en begrijpen: ‘vraagteken’, ‘pijlen’, ‘cijfers’, ‘een kruisje’, + en – en +/-;
 • Wanneer een leerling de woorden en symbolen niet kent: hulp van een leerkracht of ouder;
 • De situatie concreet hebben gespeeld in de klas: met een ‘bus’, stoelen, haltes, borden met tekeningen of getallen, kinderen, een buschauffeur speel je samen en onder leiding van de leerkracht ‘busje’ in de klas;
 • Het spelen van het busspel in de klas is meerdere keren nagedaan met bijvoorbeeld de Rekenbus of De Sommenbus (verkrijgbaar bij Heutink);
 • De bussommen uit de rekenmethode worden beheerst voor optellen, aftrekken en gemengde sommen.

Stappenplan

 1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
 2. Bespreek de opdracht met de leerlingen, liever nog: ga samen aan de slag

Leerdoelen

 • Leerlingen leren de bewerkingen optellen en aftrekken aan de hand van het busmodel;
 • Leerlingen ontdekken handige strategieën door het maken van de bussommen voor het optellen, aftrekken en optellen/aftrekken in één opgave;
 • Leerlingen leren getallen in te vullen op een afgebeelde rekenmachine (het lijkt erop);
 • Leerlingen leren hun ingevulde antwoord te controleren (als de instructie gevolgd wordt);
 • Leerlingen ontwikkelen nog meer begrip voor het optel- en aftrekprincipe;
 • Leerlingen passen reeds geleerde procedures op een andere manier nog eens toe; een extra oefening met het busmodel. Een stukje reflectie op de lesstof van de afgelopen periode.

Tip voor thuis

Maak van Duplo of Lego een mooie bus, waar 10 poppetjes in kunnen zitten. Voorop de chauffeur (die telt niet mee). Speel de bussommen van de app uit met deze zelfgebouwde bus. Vergeet niet wat haltes erbij te maken. Met stiften en papier kan je getalkaartjes maken, die je even vastzet met plakkauwgom. Speel en fantaseer erop los en probeer daarna of tegelijkertijd een link te leggen naar de bussommen in de app.

Verbeterpunten voor de app ‘Bussommen’

 • Voeg animaties toe waarbij de afgebeelde kinderen in of uit de bus stappen;
 • Voeg mogelijkheden toe voor meer interactie tussen de app en de speler, bijvoorbeeld door de speler zelf de kinderen in of uit te laten stappen of zelf een opgave te laten bedenken (voor een andere speler);
 • Zorg voor meer differentiatie in de afgebeelde bus: nu is het enkel het zijaanzicht van de bus met een getal erop. Laat de bus ook eens van bovenaf zien, met de zitplaatsen waar een bepaald aantal kinderen zit en bijgeplaatst kunnen worden door de speler. Laat de bus eens rijden naar een volgende halte, in plaats van kil naar de volgende som te gaan. Bouw de context verder uit;
 • Laat getallen hardop uitspreken (voice-over), zodat de speler bij het tikken op een getal, het getal ook hoort;
 • Verruim de instellingsmogelijkheden: het niveau niet op een schaallijntje, maar precies op type som in te stellen door de leerkracht of ouder. Er zijn heel wat verschillende typen sommen en het komt nogal nauwkeurig bij het leren van de basisvaardigheden optellen en aftrekken tot 10, over het eerste tiental en tot 20.

Tot slot een tip: er zit een groep deskundigen klaar die graag meedenkt en adviseert bij het verder ontwikkelen van deze en andere apps. En dat doen we het liefst vóór de eerste release.

Logo app Bussommen

NIEUW: Eduapp.nl (1000+)

Iedereen kan vanaf nu op www.eduapp.nl op ontdekkingstocht!! Maak je eigen account aan en ga aan de slag. Volg interessante personen en zoek naar goede apps voor je les of voor thuis. Van deze apps kun je direct een lijst maken. Heb je een idee, maak er dan een lesidee van!

Missie van Eduapp.nl:

Op een laagdrempelige en inspirerende manier het vinden, delen en inzetten van apps bij het leren mogelijk maken. Het gezamenlijk bouwen aan een nieuw en inspirerend educatief landschap waarin het leren met educatieve apps een ontdekkingsreis is waar we allemaal van kunnen genieten!

Wist je dat…

 • Er inmiddels al 500 apps in Eduapp zitten
 • Dat alle apps gemetadateerd zijn volgens de landelijke standaarden
 • Er elke dag nieuwe apps aan Eduapp worden toegevoegd
 • Er al meer dan 30 testmatrozen meegedacht hebben
 • De dank aan hen groot is
 • Er door iedereen met een gratis account lesideeën gemaakt kunnen worden
 • Het Eduapp-team heel blij is dat zee Eduapp op de NOT kunnen lanceren
 • Ze nog veel meer plannen hebben!

Omdat het maken van lijsten zo goed kan in Eduapp, verwijs ik jullie graag naar mijn lijsten op Eduapp.nl. Die kan ik actueel houden, eenvoudiger dan via dit blog. Rekenapps.com blijft bestaan, de Woensdag Wappdag ook. Lesideeën die ik schrijf op dit blog en op Eduapp zullen grotendeels overeenkomen. Naast lesideeën blijft er op Rekenapps.com ruimte voor achtergrondinformatie en reviews over apps in de rekenles.

Je kunt de lijsten vinden via de menubalk op Eduapp.nl:

130121 Lijsten zoeken Eduapp

Je kunt op dit moment kiezen uit de volgende Rekenapps-lijsten:

Ik nodig je uit…

 • deze lijsten te gaan volgen;
 • apps die je kent en goed vindt te liken, door er een krul bij te zetten;
 • reacties te plaatsen bij verschillende apps (dit kan ook een vraag zijn, waar je graag een antwoord op wilt);
 • eigen ideeën als lesideeën toe te voegen (of mij een opzetje te sturen die ik voor je kan afmaken);
 • ben je een educatieve app tegengekomen die nog niet in Eduapp staat? Laat het dan weten;
 • feedback kan je geven als je een account hebt aangemaakt:

Feedback geven in Eduapp

Met GROTE dank aan de initiatiefnemers van Eduapp:

Team Eduapp

Tot volgende week!

Martine den Engelsen | Credutien

Update 24/1/2013:

Eduapp 1000+