‘Zoek en tel’, Heutink-Educo’s eerste rekenapp spel

Vorige week, 24 april 2012, is een eerste app verschenen van Heutink, een bekend leermiddelenbedrijf met een rijke historie in Nederland.
Deze app is een prachtig voorbeeld van hoe bestaande materialen omgezet kunnen worden naar een app. Een omschrijving van het echte spel staat hier.
Dit spel kost inclusief alle bijbehorende attributen bijna 85 euro, terwijl de prijs van de app €2,39.

De app ‘Zoek en tel’ heeft alle materialen van het echte spel geïntegreerd in één scherm.

Doel
Tellen van verschillende voorwerpen op de afbeelding. De rode kralen worden afgeschoten als kogels in een flipperkast en in een vakje geschoven. Zijn er vier bomen, dan moet er vier keer een kraaltje in het vakje worden geschoven. Deze kraaltjes komen op de kralenstandaard en als er genoeg kraaltjes op zitten, moet er op een groen vinkje gedrukt worden. Er verschijnt een overzicht van de te tellen en al getelde voorwerpen en het aantal kraaltjes wordt voorgelezen, stuk voor stuk, zodat de leerling/het kind de telrij en het totaal hoort.

Toepassing
Geschikt om te leren tellen. Expliciet gericht op het tellen van voorwerpen: ‘Hoeveel strepen heeft het zebrapad?’ Het tellen gebeurt binnen herkenbare contexten. Een bestaand spel in een modern jasje. De speler wordt aan de hand meegenomen in het telproces. De kralen worden één voor één op de standaard geplaatst. Er kúnnen meerdere kraaltjes tegelijk in het vakje worden geschoven, maar dit is niet meteen duidelijk. Dit belemmert het versneld rekenen en het in één oogopslag herkennen van hoeveelheden, de snelheid is eruit. De speler die meteen ziet dat er twee olifanten staan, raakt mogelijk snel verveeld als hij niet de mogelijkheid heeft meteen twee kraaltjes af te schieten en in het vakje te leggen. Ook is een koppeling naar getalsymbolen, maar de speler kan niet zelf op een getalsymbool drukken om het juiste aantal in één keer te noemen. Het aantal hints neemt af naar mate het spel vordert, dat is prettig. Het blijft een telspel.

Conclusie
Een prachtig vormgegeven rekenapp, gebouwd vanuit een bestaand spel, met name geschikt voor de beginnende teller en het jonge kind.

Download

20120502-112045.jpg