Rekenruimte | een recensie

Inleiding

Rekenruimte is een gratis rekenapp van de wiskundemethode Getal & Ruimte, waarmee je de belangrijkste rekenvaardigheden leert automatiseren (figuur 1). De bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden toegepast op hele getallen, decimale getallen of breuken (figuur 2).

De leerling kan kiezen voor de afzonderlijke bewerkingen of voor een mix daarvan. De leerling krijgt telkens tien opdrachten aangeboden, waarbij voor hem duidelijk is wat hij oefent.

Decimale getallen en breuken

Met deze app kan de leerling ook kan oefenen met breuken en decimale getallen en vermenigvuldigen en delen worden hierbij automatisch getraind. Belangrijk, want in het Referentiekader (Meijerink, 2008) wordt dit genoemd bij het 2F-niveau.

De getallen bij ‘delen met decimale getallen’ zijn slim gekozen.  In figuur 3 wordt bijvoorbeeld 16,8 : 3 gevraagd.


Rekenruimte figuur 123

Deze opgave kan de leerling snel oplossen door gebruik te maken van splitsen èn tafelkennis. Immers 15 : 3 = 5 en dan blijft er 1,8 over; 18 : 3 = 6, dus 1,8 : 3 = 0,6. En dus 16,8 : 3 = 5,6. De meeste leerlingen zullen hiervoor een kladblaadje willen gebruiken.

Natuurlijk wil je op gegeven moment wel dat dat kladblaadje weggaat en de leerling deze bewerking op bijvoorbeeld de hierboven genoemde manier gaat uitrekenen, want dan leert hij echt hoofdrekenen.

De breuken worden door middel van de breukentoets ingevoerd. Dit moet de leerling even ontdekken. Eén keer klikken geeft de breukentoets. De tweede klik voor de teller, de leerling voert dan het getal in. Bij een volgende klik op de breukentoets kan de noemer ingevoerd worden (figuur 4).

Rekenruimte figuur 456

Score en feedback

Bij bijvoorbeeld optellen met hele getallen krijgt de leerling direct te zien (figuur 5) of hij de vraag goed (groen bolletje) of fout heeft (rood bolletje).

Bij breuken is het van belang dat de leerling de breuk vereenvoudigd. Doet hij dat niet dan geeft de app de feedback: ‘De breuk kan kleiner, probeer het nog eens!’ (figuur 6).

Heeft de leerling niet direct de meest vereenvoudigde vorm van de breuk gegeven dan wordt dit niet fout gerekend en kan de leerling de breuk opnieuw invoeren. De leerling moet dan bedenken: ‘ik moet met een heel getal beginnen en dan de breukentoets invoeren’ (figuur 7).

De score per blokje oefenvragen wordt bij de afronding van de tien vragen weergegeven. De niet goed gemaakte vraag komt dan terug in beeld, met het door de leerling gegeven antwoord (figuur 8).

De laatste en beste score wordt bijgehouden. De leerling kan zien welke onderwerpen hij al heeft geoefend, welke hij goed beheerst en welke hij nog niet geoefend heeft. De score kan ook gewist worden zodat de leerling opnieuw kan starten (figuur 9).

Rekenruimte figuur 789

Conclusie

Deze rekenapp is handig voor het automatiseren van rekenvaardigheden. Een leerling kan heel gericht oefenen. Deze app kan ingezet worden vanaf de basisschool tot het voortgezet onderwijs. Zelfs een Pabo-student kan deze app waarschijnlijk goed gebruiken.

Een verbeterpunt voor deze app: het zou mooi zijn als de leerling ook een keuze kan maken in het rekenen met tientallen of honderdtallen. Dat komt het automatiseringsproces van het rekenen vast ten goede. Een nieuwe uitdaging voor de ontwikkelaars van deze rekenapp.

Rekenruimte applogo

#ouderbetrokkenheid bij nieuw curriculum voor rekenen in VS

In het kader van ouderbetrokkenheid kan onderstaand voorbeeld ons vast inspireren. Ouders en leerlingen verkenden samen het nieuwe onderwijsprogramma, zodat deze ouders niet alleen op de hoogte werden gebracht van de veranderingen, maar ook direct betrokken werden door het meedoen aan wiskundige activiteiten.

Een ‘Family Engagement Math Night’ werd vorige week gehouden in basisscholen in Sturgis en Piemonte Valley.

“Let the Good Times Roll” was het thema bij Sturgis terwijl “Unlock the Mystery of Math” de titel was van het evenement in Piemonte. Whitewood Elementary houdt haar evenement deze week.

De aanwezige ouders werden betrokken en geïnformeerd bij het nieuwe curriculum, door deel te nemen aan wiskundige activiteiten en spelletjes. 

Het doel van dit evenement was om de ouders vertrouwd te maken met deze nieuwe wiskunde. Wanneer hun kinderen huiswerk en rekenspelletjes meenemen naar huis, begrijpen ze beter waarom dit anders is dan voorheen en zijn ze staat om een ​​aantal van de strategieën die ze geleerd hebben tijdens dit evenement te gebruiken.

De leerstof wordt gepresenteerd aan de hand van onderzoeken waardoor leerlingen belangrijke wiskundige ideeën ontdekken. Het gaat dan over optellen en aftrekken, meetkunde en breuken. Games vormen de spil van de wiskundeles in alle leerjaren. Door het spelen van games raken leerlingen vertrouwd met het getalsysteem en dit biedt geweldige mogelijkheden om het geleerde toe te passen. Het spelen van games stimuleert ook strategisch wiskundig denken en dwingt leerlingen problemen op de meest optimale manier op te lossen.

Bron: Sturgis Community.com (mét foto’s!)

Misschien kunnen we een soortgelijk evenement organiseren voor ouders in Nederland?

Woensdag Wappdag 14 november 2012

Je kunt je een breuk rekenen en toch niets van breuken begrijpen.
De rekenapp ‘Fraction Circles’ wil daar iets aan doen.

 

 

Deze app bestaat uit drie onderdelen:

20121113-215705.jpgFractions factory
Een kleine cirkel gevuld met breuken is als voorbeeld gegeven. De grote cirkel moet worden gevuld met dezelfde breuken, waarbij ook de kleuren moeten matchen met het voorbeeld. Leerlingen leren de grootte van de breuk kennen. Hoeveel van het geheel, hoe groot ten opzichte van het geheel zijn de breuken 1/1 tot en met 1/10, 1/12 en 1/15. Iedere breuk heeft een eigen kleur, die in de hele app hetzelfde is. Het geheel (1/1) is zwart, 1/2 is geel, enz. Daardoor wordt ook de verhouding tussen deze verschillende breuken beter zichtbaar. De breuken kunnen vrij gedraaid worden en ook over elkaar heen liggen. Dit maakt het vergelijken van de breuken goed mogelijk.

20121113-215731.jpgPickup fractions
Een breuk als deel van een cirkel (taartpunt) is afgebeeld. Welke (als breuk geschreven) breuk hoort hierbij? Wanneer de leerling weet welke kleur bij de breuken hoort (zie: onderdeel 1), dan kan hier sneller gespeeld worden. Bij een fout antwoord, komt er goede feedback en mag de speler het nog eens proberen. Er zijn drie ‘levens’, dus mogen er drie fouten gemaakt worden, voordat het spel over is.

Free play
Een of twee cirkels kunnen op geheel eigen wijze gevuld worden. Goed te gebruiken tijdens de instructie. Ook handig om hiermee zelf opdrachten te maken voor de leerlingen: iets klaar zetten, een schermafbeelding ervan maken en de leerling kan ermee aan de slag.

Ik raad aan om bij gebruik in de les te starten met het onderdeel ‘free play’ of ‘fractions factory’ en daarna ‘pickup fractions’ in te zetten.

De rekenapp Fractions Circles is goed te vergelijken met bijvoorbeeld de ‘Cirkel breuken puzzel’:

Breuken worden zichtbaar in een cirkelmodel. Dit gebeurt in de praktijk natuurlijk ook, denk maar aan cirkeldiagrammen waarin gegevens verwerkt zijn. Leerlingen die op deze manier met breuken leren rekenen (naast bijvoorbeeld werken met het strookmodel en de getallenlijn) leren dus ook al om gegevens af te lezen uit cirkeldiagrammen. Aflezen, interpreteren en ermee rekenen, want: als je 1/3 neerlegt en je doet daar 1/2 bij, dan kan er nog 1/6 bij om de cirkel vol te maken.

Deze rekenapp van €0,89 is een handige tool voor de leerkracht en de leerlingen om breuken te leren begrijpen en ermee te leren rekenen. De vormgeving en het kleurgebruik is erg eenvoudig en niet zo bijzonder, maar wel functioneel. Versie 2.0 is veel uitgebreider dan versie 1.0, maar ik hoop dat de developer bij het maken van versie 3.0 ook oog heeft voor de vormgeving.

Download Fractions Circles in de AppStore.

Versie 2.0 voor €0,89 heeft de drie onderdelen zoals hierboven beschreven.

Download Fractions Circles in Google Play.
Versie 1.0 (gratis) heeft alleen onderdeel 3 zoals hierboven beschreven.

 

 

 

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?

Woensdag Wappdag 24 oktober 2012

Vandaag een overzicht van alle apps die tot nu toe een plek hebben gekregen in deze blog. Gisteravond is de iPad mini aangekondigd en alle apps van deze blog (tot nog toe) werken daar ook op. Reden: alle apps die ontwikkeld zijn voor de iPad2, draaien ook op de iPad mini, omdat de schermresolutie van beide devices gelijk is: 1024 bij 768 pixels.

Algemeen rondom basisvaardigheden:

Tafels:

Leren tellen en (schrijven van) cijfersymbolen 1 – 20:

Breuken:

Meetkunde:

AppWijzer bij de methode Alles telt:

Applist rekenen-wiskunde:

Volgende week staat er weer één rekenapp centraal.

Tot de volgende Wappdag!

Meer informatie over Rekenapps Wappdag

Alle waardevolle bijdragen in één overzicht

Zelf een waardevolle bijdrage leveren?

Breuken: ‘Motion Math’

Een rekenapp waarmee een wetenschappelijk onderzoek is gedaan met positieve resultaten, deze is dus zeer de moeite waard!

Belangrijkste conclusies: het spelen van Motion Math had een positief effect (+15% t.o.v. een controlegroep) bij dagelijks 20 minuten spelen gedurende vijf dagen. Alle leerlingen vonden deze app leuk en zouden het opnieuw willen spelen. Ze kregen iets meer plezier in rekenen met breuken. Bijna iedere leerling denkt dat vrienden deze app ook leuk zouden vinden en dat deze app hen heeft geholpen bij het leren rekenen met breuken. Samenvattend laat de data van dit onderzoek een sterk bewijs zien dat Motion Math een succesvolle integratie is van entertainment in het onderwijs.

Hierbij de link naar dit onderzoek:
Onderzoek

Downloaden:
Motion Math HD

Als laatste een kleine kanttekening: dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ontwikkelaars van Motion Math.

iCreate publiceerde dit artikeltje over deze app.

20120110-220617.jpg

20120110-220631.jpg

Breuken: ‘Fractions’

Breuken, altijd al moeilijk gevonden?
Breuken, hoe leg ik die uit aan mijn leerlingen in groep 6?
Hoe maak je breuken gelijknamig en hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen het ook nog eens begrijpen?
Je kunt hier breukenstroken of breukenstokken voor gebruiken, of de appel, reep chocola en slagroomtaart. Doen!
Gebruik daarnaast deze rekenapp en je leerlingen gaan echt begrip krijgen van wat breuken zijn, hoe ze een deel van een geheel kunnen aanwijzen en noemen, hoe ze gelijke delen toch anders kunnen noemen en andersom. Een contentrijke app, zowel oefeningen (tests) als leermogelijkheden (learn) met de nodige uitleg, zelfs in filmpjes (link naar YouTube). Door het gemak van de iPad kunnen leerlingen veel sommen doen, het antwoord (een stukje van een geheel) aanraken en zo geven. Tegelijk wordt zichtbaar welk antwoord er is gegeven: het deel verschuift iets en krijgt een andere kleur. Er kan gewerkt worden op drie niveaus, wat deze app geschikt maakt vanaf groep 5/6 tot ver in het VO. Een app vanaf handelingsniveau 2: zoals een tekening van een heerlijke chocoladekoek met Smarties, in een uitlegfilmpje over eerlijk verdelen. Deze app is Engelstalig en best talig als het om de uitleg gaat. Dat betekent dat de leerkracht ertoe doet en zijn bijdrage kan leveren in het PO. Tegelijk kan het een voordeel zijn in de hogere groepen en het VO: Engels leren in de context van het rekenen met breuken!

Hieronder nog een aantal afbeeldingen ter verduidelijking, en dan snel aan de slag met die breuken :).

20120109-220440.jpg

20120109-220451.jpg

20120109-220457.jpg

20120109-220508.jpg

20120109-220517.jpg

20120109-220526.jpg

20120109-220533.jpg

20120109-220539.jpg

20120109-220546.jpg