Meetkunde: SymShuffle

Voordat je verder leest:

Kijk eens om je heen en neem een leuk, grappig of vrolijk voorwerp in je handen. Bekijk dit voorwerp van alle kanten. Draai het rond, ondersteboven en klap het om en doe dat een keer of vijf. Vertel nu eens wat je precies hebt gezien én wat je ervan hebt geleerd!

Leuk hè, om eens met iets anders dan geometrische figuren te leren over symmetrie, spiegelbeeld en hoeken van 90/180/360 graden.

Als je dat kunt combineren met SymShuffle wordt het nóg leuker. Deze rekenapp is erg mooi vormgegeven en weet kinderen langere tijd te boeien. Allerlei vrolijke herkenbare dingen worden gebruikt om te leren kijken naar, denken en redeneren over spiegelbeelden, symmetrie-assen en draaiingen.

Download SymShuffle

Voorbeelden kan je zien in de schermafbeeldingen van deze app.
Ieder level bestaat uit een nieuw puzzeltje, waarbij één voorwerp geroteerd (gedraaid/gekanteld), gespiegeld (omgeklapt) en verplaatst (verschoven) kan worden. Dit voorwerp moet matchen met de andere voorwerpen. Lukt dat, dan verandert de kleur en hoor je een geluidje. Het level is afgerond als alle voorwerpen binnen de tijd goed gegaan zijn.

Tip: print een schermafbeelding of toon er een op het digibord. Laat kinderen samen nadenken over het matchen van de voorwerpen. Eerst redeneren, een handige strategie bepalen en daarna gaan oplossen op de iPad.

Natuurlijk kan je hier een wedstrijdje van maken: per groepje kinderen een kopie van één van de levels. Eerst in de groep nadenken (en laat ze het tekenen, pijltjes gebruiken, een spiegel erbij, een soortgelijk voorwerp, schaar, enz.), welke groep het snelste de goede oplossing heeft bedacht, mag het op de iPad laten zien aan de hele klas. Wat een wiskundige interactie zal dat opleveren!

Wanneer kinderen deze puzzeltjes goed en snel kunnen maken, is een volgende stap het aanbieden van meer wiskundige en abstractere figuren.

Veel leer- en speelplezier met deze prachtige rekenapp, die ook beschreven wordt in het bericht over de AppWijzer bij de rekenmethode Alles telt.

20120126-211858.jpg

20120126-211930.jpg

20120126-211955.jpg

20120126-212016.jpg

20120126-212027.jpg

20120126-212034.jpg

20120126-212044.jpg

20120126-212051.jpg

20120126-212059.jpg

20120126-212106.jpg

20120126-212112.jpg

20120126-213943.jpg

Rekenapps op Panamaconferentie 2012

Afgelopen week was ik op de jaarlijkse Panamaconferentie. Ik kreeg opnieuw de gelegenheid om met andere liefhebbers van het reken-/wiskundeonderwijs mezelf te professionaliseren. Dit jaar werd deze conferentie voor de 30e keer gehouden. Een felicitatie waard!

“De blik wordt gericht op de toekomst, verdere ontwikkeling en versterking van het reken-wiskundeonderwijs. De conferentie biedt een platform voor uitwisseling van vakinhoudelijke inzichten en afstemming met collega’s. Al dertig jaar zet het Panama-project zich in voor de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland.”

Een blik in de toekomst, verdere ontwikkeling en versterking van het reken-wiskundeonderwijs… dan kan je niet om tablets heen, die een steeds grotere rol krijgen – ook in het onderwijs. Geweldig dat er plek was bij het onderdeel ‘Let’s go math!’ voor een hoek met drie iPads vol rekenapps én deze blog!

Sinds Panama loop ik ineens rond met allerlei app-ideeën. Zelf kan ik (nog?) geen apps ontwikkelen, maar de apps die ik voor ogen heb, sluiten goed aan bij het reken-/wiskundeonderwijs en de rekenmethodes. Wie weet vind ik binnenkort een manier om ze op de markt te brengen. Want goede apps – die passen in de leerlijn en aansluiten bij de reken-/wiskundige ontwikkeling van de leerlingen – zijn zeker nodig, nu al en in de toekomst nog meer!

Breuken: ‘Motion Math’

Een rekenapp waarmee een wetenschappelijk onderzoek is gedaan met positieve resultaten, deze is dus zeer de moeite waard!

Belangrijkste conclusies: het spelen van Motion Math had een positief effect (+15% t.o.v. een controlegroep) bij dagelijks 20 minuten spelen gedurende vijf dagen. Alle leerlingen vonden deze app leuk en zouden het opnieuw willen spelen. Ze kregen iets meer plezier in rekenen met breuken. Bijna iedere leerling denkt dat vrienden deze app ook leuk zouden vinden en dat deze app hen heeft geholpen bij het leren rekenen met breuken. Samenvattend laat de data van dit onderzoek een sterk bewijs zien dat Motion Math een succesvolle integratie is van entertainment in het onderwijs.

Hierbij de link naar dit onderzoek:
Onderzoek

Downloaden:
Motion Math HD

Als laatste een kleine kanttekening: dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ontwikkelaars van Motion Math.

iCreate publiceerde dit artikeltje over deze app.

20120110-220617.jpg

20120110-220631.jpg

Breuken: ‘Fractions’

Breuken, altijd al moeilijk gevonden?
Breuken, hoe leg ik die uit aan mijn leerlingen in groep 6?
Hoe maak je breuken gelijknamig en hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen het ook nog eens begrijpen?
Je kunt hier breukenstroken of breukenstokken voor gebruiken, of de appel, reep chocola en slagroomtaart. Doen!
Gebruik daarnaast deze rekenapp en je leerlingen gaan echt begrip krijgen van wat breuken zijn, hoe ze een deel van een geheel kunnen aanwijzen en noemen, hoe ze gelijke delen toch anders kunnen noemen en andersom. Een contentrijke app, zowel oefeningen (tests) als leermogelijkheden (learn) met de nodige uitleg, zelfs in filmpjes (link naar YouTube). Door het gemak van de iPad kunnen leerlingen veel sommen doen, het antwoord (een stukje van een geheel) aanraken en zo geven. Tegelijk wordt zichtbaar welk antwoord er is gegeven: het deel verschuift iets en krijgt een andere kleur. Er kan gewerkt worden op drie niveaus, wat deze app geschikt maakt vanaf groep 5/6 tot ver in het VO. Een app vanaf handelingsniveau 2: zoals een tekening van een heerlijke chocoladekoek met Smarties, in een uitlegfilmpje over eerlijk verdelen. Deze app is Engelstalig en best talig als het om de uitleg gaat. Dat betekent dat de leerkracht ertoe doet en zijn bijdrage kan leveren in het PO. Tegelijk kan het een voordeel zijn in de hogere groepen en het VO: Engels leren in de context van het rekenen met breuken!

Hieronder nog een aantal afbeeldingen ter verduidelijking, en dan snel aan de slag met die breuken :).

20120109-220440.jpg

20120109-220451.jpg

20120109-220457.jpg

20120109-220508.jpg

20120109-220517.jpg

20120109-220526.jpg

20120109-220533.jpg

20120109-220539.jpg

20120109-220546.jpg

Fall Math

Een mooi vormgegeven rekenapp, instelbaar op niveau en bewerking. Een multiplechoice, formele opgave, waarbij de antwoordmogelijkheden door het beeld zweven. Het goede antwoord moet naar een vakje onderin het beeld gesleept worden. Bij een goed antwoord draait de som rond en komt er een nieuwe som in beeld. Bij een verkeerd antwoord vliegt het getal weer omhoog, ondersteund door een mooi geluidje. Toepassing is mogelijk wanneer de leerling toe is aan oefenen op het hoogste handelingsniveau: formeel rekenen. De lay-out is rustig, met zwevende/bewegende getallen die over het hele beeldscherm dwarrelen, van boven naar beneden. De muziek bestaat uit een rustig lekker achtergrondgeluid.

Daan van drie kent de cijfersymbolen van 0 tot en met 9. Hij geniet zichtbaar van deze app, de primaire kleuren en de muziek spreken hem aan. Hij kan antwoorden slepen naar het antwoordvakje en vindt het vooral leuk wanneer het gesleepte getal weer omhoog vliegt met een grappig geluidje. Wanneer moeder het juiste antwoord noemt, bijvoorbeeld 28, en de acht duidelijk naar voren laat komen, sleept hij het getal met een acht naar het vakje. De kans dat dit antwoord goed is, wordt daarmee natuurlijk groter. Het ronddraaien van de som spreekt hem ook aan, evenals de beloning die volgt bij een paar goede antwoorden: hij mag dan de windmolentjes laten draaien! Hij leert niet meteen datgene wat de ontwikkelaars voor ogen hadden, maar ziet wel de getallen en kan ze opzoeken als ernaar gevraagd wordt. Als hij toe is aan het oefenen van de basisvaardigheden, zijn er vast nog veel mooiere apps om dat mee te doen!

20120109-213749.jpg

20120109-213824.jpg

Rekenapps

Sinds de komst van de iPad (2009) zijn er veel programma’s ontwikkeld, die worden apps genoemd, waaronder een heel aantal die gaan over rekenen. Veel apps zijn inhoudelijk waardevol, minstens zoveel vallen onder noemer ‘meer van hetzelfde’. Omdat het eenvoudiger is een app te bouwen met formele sommen dan een app die het inzicht in de leerstof kan vergroten, zijn er daar dan ook veel meer van. Gelukkig zijn er ook apps die gericht zijn op begripsvorming en het inzicht beogen te vergroten in bepaalde rekendomeinen. Dagelijks komen er nieuwe apps uit in de Appstore, de applicatie op de iPad waarin apps te koop zijn. Hieronder is een lijst weergegeven met een 40-tal apps specifiek voor rekenen en een schema waarin voor een aantal daarvan aangegeven is vanaf welke groep de app geschikt is, welk domein centraal staat (of meerdere), of het met name gaat om inzicht of ‘drill & practice’ en in welke taal de app is geschreven. Overigens kan een rekenapp in het Engels even geschikt zijn als in het Nederlands, dit is afhankelijk van inhoud en doel. Dit schema wordt de komende maanden verder uitgebreid en toepasbaar gemaakt voor het primair onderwijs, zodat leerkrachten vooraf een inschatting kunnen maken welke apps geschikt zijn in hun groep en/of voor hun leerling(en). Een aantal basisscholen zijn inmiddels aan de slag gegaan met iPads en de ervaringen zijn positief. Een voorzichtige start kan al snel gemaakt worden, wanneer iPads ingezet worden in de individuele begeleiding van leerlingen:

Vera is een leerling in groep 5 en ze rekent met het boek van groep 4a. Tijdens de bijlessen mag ze afwisselend werken uit het lesboek en met rekenapps.
Vera kan zich beter concentreren als ze tussendoor even een rekenapp mag ‘spelen’. Daarna werkt ze met plezier verder aan de rekenopgaven, die over dezelfde leerstof gaan.
Zo maakt ze veel meer sommen en kan ze goed oefenen. Haar remedial teacher weet welke apps er zijn en welke doelen ermee bereikt kunnen worden.
Daarom kunnen de rekenapps op het juiste moment worden ingezet.

Wil je meer weten over rekenapps (of iPads in het algemeen) en hoe deze zijn te implementeren in de onderwijspraktijk, volg dan deze blog (reacties zijn heel welkom!) en/of stuur een bericht naar info@credutien.nl

Een groeiende lijst van rekenapps die ik de moeite waard vond om aan te schaffen.
Groep, leerstofonderdeel, inzicht/drill&practice, taal van diverse rekenapps

Rekenpret

Rekenpret is een Nederlandse iPad app.

via Nederlandse iPad-applicatie Reken Pret krijgt update (+promo) – iPad – iPadclub.

Onderwijsvoorbeeld:

Vera gebruikt Rekenpret om het optellen en aftrekken tot 10 te automatiseren. De app is op haar niveau ingesteld en sluit aan bij het handelingsniveau ‘formeel rekenen’. Wanneer Vera het antwoord heeft gegeven, kan ze controleren of ze het goed heeft ‘geschreven’ voordat ze op het groene vinkje tikt. De mogelijkheid tot reflectie is er, voordat een antwoord goed of fout wordt gerekend. Bij een goed antwoord wordt een deel van een foto zichtbaar. Bij tien goede antwoorden is de foto helemaal zichtbaar. De foto heeft niets te maken met de opgaven, omdat het kale opgaven zijn.